Outline

– พี่ค่ายครั้งแรกแข่งขันซอฟแวร์ครั้งแรกผู้นำเต้นแอโรบิกครั้งแรก
บู๊เช้าบู๊เย็น ชิวไปไหน – หนึ่งเดือนใน JUMCทำงานประจำครั้งแรก
กลายเป็นเจ้าแม่งานสัมมนาเขียนมากขึ้นกว่าเดิมได้รางวัลระดับประเทศ
– งานรับปริญญาเรียนและสอบเป็นเทรนเนอร์ลาออกจากงาน
Pitch startupได้ไอโฟนฟรีเฉยตัวแทนประเทศแข่งซอฟแวร์

Read More